26 ژوئن

ارتباط مهم ترین ویژگی زندگی ما انسان ها است.

سوال : مهم ترین ویژگی ما انسان ها در چیست؟
جواب : همانطور که بارها شنیده ایم انسان موجودی ناطق است ارتباط نه تنها يكي از عناصر مهم و اساسي زندگي گروهي انسان است، بلكه سنگ بناي جامعه و هسته اصلي تشكيل ساختمان اجتماعي است زیرا ارتباط در انتقال دانش ها و مهارت ها و نگرش و باورها و ارزش ها، نقش برجسته داشته است و مي تواند به شكل گيري و تغيير شناخت ها، عقايد، ارزش ها و رفتار انسان منجر گردد. به همين دليل، ارتباط به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي تغييرات اجتماعي و سياسي مطرح است. روشن است كه ارتباط خود به خود صورت نمي گيرد، بلكه نياز به ابزار دارد. رسانه را ابزار ارتباط دانسته اند و در تعريف آن چنين گفته اند: «رسانه وسيله اي است كه فرستنده به كمك آن معنا و مفهوم موردنظر خود (پيام) را به گيرنده منتقل مي كند. به عبارت ديگر، رسانه، وسيله حامل پيام از فرستنده به گيرنده است. انسان ، كتاب، روزنامه، مجلّه، عكس، فيلم، نوار صوتي و تصويري، راديو، تلويزيون، گیم کامپیوتری، اینترنت، شبکه های اجتماعی ، ماهواره و… نمونه هايي از رسانه هستند.»

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.