15 ژوئن

تعریف پیام رسانه ای

تعریف پیام Message : پیام محتویات ذهنی من و تو و دیگران است که در زمان برقراری ارتباط با یکدیگر مبادله می کنیم. در انتقال هر پیام باید عامل انسانی حضور داشته باشد زیرا در ارسال هر پیام همیشه یک نفر فرستنده Sender و یک نفر گیرنده Receiver و البته یک کانال ارتباطی Channel وجود دارد که باعث ارتباط ما انسان ها به هم می شود. مادامی که ما انسان ها با یکدیگر حرفی برای گفتن نداشته باشیم ، پیامی برای انتقال وجود ندارد و در نتیجه بین این دو ارتباطی هم به وجود نمی آید و در نتیجه به موضوع مهمی بر می خوریم …

ادامه مطلب